תחנת מטרו בברזיל

עיצוב פנים - תחנת מטרו

עיצוב התחנה לוקח השראה מהתרבות הברזילאית הססגונית, העושר הצבעוני והצורניות החושנית. הגרפיקה מאופיינת בכתמים כמו טקסטורת האדמה בשילוב החוויות המקומיות בברזיל. התהליך כלל סקיצות ידניות שציירתי בעצמי בסקאטצ' בוק.

עיצוב תחנת מטרו בברזיל
עיצוב תחנת מטרו בברזיל

עיצוב תחנת מטרו בברזיל
עיצוב תחנת מטרו בברזיל

עיצוב תחנת מטרו בברזיל
עיצוב תחנת מטרו בברזיל

עיצוב תחנת מטרו בברזיל
עיצוב תחנת מטרו בברזיל

1/8
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - תכנית קומת רציפים
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - חתך א-א
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - חתך ב-ב
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - חתך ג-ג
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - חתך ד-ד
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית

עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית

עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית

עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית
עיצוב תחנת מטרו בברזיל - סקיצה ידנית

1/3