top of page

מדאם פלייבור

עיצוב ביתן תערוכה

שיתוף פעולה שמטרתו - לעצב ביתן תערוכה לחברת התה האוסטרלית מדאם פלייבור. ההשראה לקוחה מהעטיפות הצבעוניות של החברה ומסיבת התה של אליסה בארץ הפלאות.

עיצוב ביתן תערוכה - תכנית
עיצוב ביתן תערוכה - חזיתות
עיצוב ביתן תערוכה - חזיתות
bottom of page