top of page
Rina.Z סטודיו עיצוב בית ספר
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים

press to zoom
עיצוב בית ספר - אזור אמנות בנות
עיצוב בית ספר - אזור אמנות בנות

press to zoom
עיצוב בית ספר - אזור גג בנים
עיצוב בית ספר - אזור גג בנים

press to zoom
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים

press to zoom
1/7

חממה חברתית

עיצוב פנים - בית ספר

ה'חממה החברתית' היא מרחב למידה שיתופי וקהילתי ששם דגש על התלמיד וצרכיו הפדגוגיים והרגשיים במטרה לחזק את הביטחון העצמי של התלמיד ואת תדמית ביה"ס בעיניי הקהילה.

 

החממה תחבר את התלמידים לסביבה החיצונית דרך המרחב ואופן הלמידה ותפעל עפ"י עקרונות האמצעים המבוקרים שנמצאים בחממות ובגנים בוטניים. החממה החברתית תאפשר מרחב חופשי וזורם לתלמידים, שיאפשר להם חופש בחירה, חופש מחשבה, וחופש לנסות דברים - מה שיעלה את רמת היצירתיות בביה"ס.

הפרויקט תוכנן בבית הספר מעלה ערב אשר נמצא ברמת אשכול בירושלים. בית הספר מקנה לנוער בסיכון לימודים למבחני הבגרות.

על הפרויקט כתבו ב:

פורטפוליו

LEGIT

דיאגרמת מרכיבי הקשר
דיאגרמת מרכיבי הקשר

press to zoom
דיאגרמת חוויה
דיאגרמת חוויה

press to zoom
דיאגרמת חממה
דיאגרמת חממה

press to zoom
דיאגרמת מרכיבי הקשר
דיאגרמת מרכיבי הקשר

press to zoom
1/3
תכנית קומת גג וכניסה - Rina.Z סטודיו
תכנית קומת קרקע - Rina.Z סטודיו
חתך א-א בית הספר - Rina.Z סטודיו
חתך שכונת בית הספר - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

press to zoom
מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

press to zoom
מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

press to zoom
מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

press to zoom
1/15
bottom of page