top of page
Rina.Z סטודיו עיצוב בית ספר

חממה חברתית

עיצוב פנים - בית ספר

ה'חממה החברתית' היא מרחב למידה שיתופי וקהילתי ששם דגש על התלמיד וצרכיו הפדגוגיים והרגשיים במטרה לחזק את הביטחון העצמי של התלמיד ואת תדמית ביה"ס בעיניי הקהילה.

 

החממה תחבר את התלמידים לסביבה החיצונית דרך המרחב ואופן הלמידה ותפעל עפ"י עקרונות האמצעים המבוקרים שנמצאים בחממות ובגנים בוטניים. החממה החברתית תאפשר מרחב חופשי וזורם לתלמידים, שיאפשר להם חופש בחירה, חופש מחשבה, וחופש לנסות דברים - מה שיעלה את רמת היצירתיות בביה"ס.

הפרויקט תוכנן בבית הספר מעלה ערב אשר נמצא ברמת אשכול בירושלים. בית הספר מקנה לנוער בסיכון לימודים למבחני הבגרות.

על הפרויקט כתבו ב:

פורטפוליו

LEGIT

תכנית קומת גג וכניסה - Rina.Z סטודיו
תכנית קומת קרקע - Rina.Z סטודיו
חתך א-א בית הספר - Rina.Z סטודיו
חתך שכונת בית הספר - Rina.Z סטודיו
bottom of page